Update waterbakken januari 2015

 

 1. Renovatie waterbakken

In de tweede week van januari 2014 kon eindelijk worden gestart met de renovatie-werkzaamheden aan Waai Huu en Waai Ata. De renovatie van Waai Huu is voorspoedig verlopen, men is erin geslaagd om deze volledig te herstellen en op te knappen. Zie foto’s.

 

Bij de werkzaamheden aan Waai Ata werd men geconfronteerd met een onverwacht probleem.

Na drie dagen pompen bleek het niet mogelijk om al het water te verwijderen, iets wat een voorwaarde is voor de renovatie. In overleg met het dorpsbestuur (Pemerintah Negeri Ameth) moest vervolgens helaas worden besloten de werkzaamheden in de bak voorlopig te beëindigen.

Wel waren intussen de werkzaamheden boven de waterlijn afgerond, zoals het betegelen van de wanden. Zie foto’s.

Het dorpsbestuur en de bewoners van Ameth die gebruik maken van Waai Ata zullen nu moeten nadenken over welke stappen er moeten, en kunnen worden genomen om de werkzaamheden aan Waai Ata te kunnen afmaken. 

 

2. Financiën

 

Financieel overzicht: Renovatie waterbakken in Ameth

 

 

 

Acties Vrienden van Ameth

11.088,22 €

 

Soulparty Air

8.339,28 €

 

Totaal inkomsten

 

19.427,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie Waai Huu & Waai Ata

 

9.200,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrekening: NL83ABNA0412059916

 

10.227,50 €

 

 

 

 

Waai Huu

 

Waai Huu

 

 

Waai Ata

 

Waai Ata