Oh Samasuru jang aku tjinta

 

Oh Samasuru jang aku tjinta

Di sana itu tempat lahir ku

Meski terpisah djauh aku ingat

Selama harihari hidupku

 

Di sana ada lima kampungnja

Jang tlah terhiasi semuanja

Kampung Alahaal kampung Pakai

Radja Bulu lagi kampung Lai

 

Refrein:

Oh Samasuru jang aku tjinta

Negri tumpah dara

Jang skarang kami tinggal kembara

Sioh apa tempo anak tjutju

Rindu akan pulang

Ke tanah tumpa darah ja sioh

Sioh Ameth jang ku tjinta

 

Bertahun-tahun di tanah orang

Kami ini tinggal terhamburan

Tiap hari slalu ku mengenang

Tanahku jang manis

Jang di sebrang